VODNI AGENT

Vodja projekta: Barbara ERŽEN

V šolskem letu 2019/2020 se bomo z učenci 4. A razreda v podaljšanem bivanju priključili projektu “Vodni agent”, ki ga izvaja Društvo vodna agencija. Projekt poteka na slovenskih šolah že od leta 2014, v zadnjih letih pa se vanj vse več vključujejo tudi številne šole iz tujine.

Namen projekta je:

  •  izobraževanje o okolju in vodnih virih,
  • osveščanje o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri in
  • ozaveščanje racionalne rabe vode.

Glavna cilja projekta pa sta povečati osveščenost otrok in mladine glede varovanja okolja in vodnih virov ter zmanjšati količino porabljene vode.

Na šolo bomo prejeli merilnik porabe vode, ki beleži porabo vode. Podatke bomo z učenci vnašali v spletno aplikacijo Vodne agencije, kjer bomo lahko tudi spremljali spreminjanje porabe vode v različnih časovnih obdobjih in jih primerjali s podatki ostalih sodelujočih šol v Sloveniji in tujini. Na podlagi zbranih podatkov bomo s preprostimi vsakodnevnimi ukrepi z učenci poskušali zmanjšati porabo vode. V okviru podaljšanega bivanja bomo izvedli različne aktivnosti na temo vode in vodnih virov s ciljem ozaveščanja njihovega pomena in nujnosti njihovega varovanja.

Tako v šolskem letu 2019/2020 načrtujemo naslednje aktivnosti:

  • odčitavanje porabe vode na merilniku in vnos podatkov v spletno aplikacijo Vodni agent,
  • pogovor z učenci o porabi vode in možnostih racionalizacije porabe vode ter različne aktivnosti za zmanjšanje porabe vode,
  • različne izobraževalne aktivnosti na temo voda in vodnih virov ter nujnosti njihovega varovanja.
(Visited 86 times, 1 visits today)