V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 BOMO …

  • še naprej posvečali veliko pozornost razvijanju bralnih tehnik od prvega do devetega razreda, 
  • nadaljevali z medkulturnim sodelovanjem,
  • nadaljevali z aktivnostmi v različnih projektih,
  • posvečali pozornost državljanski vzgoji in domoljubju ter nadaljevali s spodbujanjem učencev za pomoč sočloveku pri humanitarnih akcijah,
  • s posebnimi programi nadaljevali z delom z učenci, ki smo jih spoznali za nadarjene v preteklih šolskih letih, in z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo težave v razvoju,
  • spodbujali učence k raziskovanju in ustvarjanju ter sodelovanju na različnih natečajih in tekmovanjih,
  • še naprej organizirali zanimive šole v naravi, raziskovalne tabore in ekskurzije,
  • timsko načrtovali in izvajali zanimive dni dejavnosti,
  • med razrednimi urami nadaljevali s posebnimi programi za zmanjšanje nasilja in izboljšanje medsebojnih odnosov med učenci,
  • nadaljevali s kvalitetnim izvajanjem interesnih dejavnosti, s šolskimi plesi ob posebnih priložnostih ter z drugimi dejavnostmi, ki bogatijo izkušnje naših učencev.
(Visited 443 times, 1 visits today)