Roditeljski sestanki med šolskim letom bodo informativni (življenje in delo skozi šolsko leto), tematski (predavanja na različne teme; šola v naravi, valeta, končni izlet …), interesni (učenci s posebnimi potrebami, poklicno usmerjanje …) in problemski (učni uspeh, vedenjske težave …).

V vsakem oddelku bodo organizirani vsaj trije roditeljski sestanki po dogovoru med razrednikom in starši.

Prvi roditeljski sestanek bo v septembru.

Drugi roditeljski sestanek bo po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, predvidoma v februarju.

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, kjer se boste sproti seznanjali z učnim napredkom vašega otroka. Le tako boste lahko svojemu otroku pravočasno priskočili na pomoč in se izognili nezaželjenim posledicam.

(Visited 798 times, 1 visits today)