Skoči na glavno vsebino

Svet šole

SVET ŠOLE imenuje in razrešuje ravnatelj šole, sprejema letni delovni načrt in poročila o njegovi uresničitvi ter odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ČLANI SVETA OŠ DRAVLJE

Predstavniki občine:

 • Nada BEČIĆ
 • Grega CIGLAR
 • Edo GERBEC

Predstavniki Sveta staršev:

 • Aida ŠKORO BABIĆ
 • Tinka MAJARON
 • Dejan VUKOTA

Predstavniki učiteljskega zbora:

 • Aleš BOBEK
 • Vesna FARKAŠ
 • Jurij KALAN
 • Nevenka ŠUŠTERŠIČ
 • Petra TEVŽ
(Visited 1.503 times, 1 visits today)
Dostopnost