Skoči na glavno vsebino

EKO ŠOLA

EKO ŠOLA

Ekokoordinatorja: Diana RUTAR in Jernej GLASER

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Prednosti

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

V šolskem letu 2023/24 bomo v okviru Ekošole izvajali naslednje projekte:

 • Biotska pestrost – LEAF – znanje o gozdovih
 • Ekokviz OŠ
 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Eko-paket – krožno gospodarstvo
 • Okolica šole – Šolska VRTilnica
 • Trajnostna mobilnost – Misija: zeleni koraki
 • Zbiranje odpadnega papirja in kartona
 • Izvedli bomo tudi več ozaveščevalnih akcij
 • Izvedli bomo več različnih zbiralnih akcij

eko_sola_znak_os_dravlje

EKO HIMNA

ČE ZDRAVO ŽIVIM IN ZBIRAM STAR PAPIR,

SEM PRIJAZEN DO NARAVE IN ŽELIM SI ZA VSE MIR,

ODPADKE LOČENO MEČEM V KOŠ,

SKRBIM DA PARK BO ZELEN IN POL ROŽ,

SE Z VODO IN ENERGIJO NE IGRAM

TER SPOŠTLJIVO S HRANO RAVNAM.

ZA UČENCE IN DRUGE VSE BOM ZGLED

IN V ČISTI SVET ZRL BO MOJ POGLED.

 

(Visited 663 times, 1 visits today)
Dostopnost