Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

SVET STARŠEV skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v svet šole;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ČLANI SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2023/2024:

 • 1. A Dražen MATIĆ
 • 1. B Mateja KOŠIR
 • 2. A Špela VIŽINTIN
 • 2. B Zoran ČUK
 • 3. A Katja ČAMER
 • 3. B Alenka KOROŠEC
 • 4. A Nina SOK
 • 4. B Nataša ŠTROZAK
 • 5. A Maja CERKOVNIK
 • 5. B Violeta BERGANT
 • 6. A Sefer USEINI
 • 6. B Jaka HRUŠEVAR
 • 7. A Aida ŠKORO BABIĆ
 • 7. B Maja PAVLICA
 • 7. C Tinka MAJARON
 • 8. A Mateja MALI
 • 8. B Dejan VUKOTA
 • 9. A Vanja CIMPERŠEK ŠKOF
 • 9. B Almina ELEZOVIĆ
(Visited 1.460 times, 1 visits today)
Dostopnost