SVET STARŠEV skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v svet šole;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ČLANI SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2020/2021:

 • 1. A Elvis KADIRIĆ
 • 1. B Nataša ŠTROZAK
 • 2. A Violeta BERGANT
 • 2. B Petra VIDMAR
 • 3. A Natalija TOKANOVIĆ
 • 3. B Andrejka KODERMAC
 • 4. A Aida ŠKORO BABIĆ
 • 3. B Domen MIKULEC
 • 4. C Tinka MAJARON
 • 5. A Dejan PAULIĆ
 • 5. B Dejan VUKOTA
 • 6. A Vanja CIMPERŠEK ŠKOF
 • 6. B Almina ELEZOVIĆ
 • 7. A Mateja MALI
 • 7. B Olga KARDOŠ
 • 8. A Karmela DROBNIČ
 • 8. B Nensi KOVAČIČ
 • 9. A Helena JAKLIČ
 • 9. B Peter LEVIČ
(Visited 492 times, 1 visits today)