SKLAD ŠOLE

V Skladu šole se zbirajo finančna in druga materialna sredstva, ki so namenjena izvajanju dodatnih in nadstandardnih dejavnosti v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, pomoči socialno šibkejšim učencem, za dodatne razvojno-raziskovalne projekte in delo z nadarjenimi.

Delovanje šolskega sklada je opisano v PRAVILNIKU Šolskega sklada.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV

Sredstva se pridobivajo s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev.

Prispevki staršev se zbirajo preko položnic, s prostovoljnimi prispevki na Sončkovemu dnevu in novoletnemu sejmu.

Učenci z zbiranjem starega papirja ter s pevskim nastopom dodatno polnijo blagajno Sklada.

DONACIJE

Vabimo vse starše, da v okviru svojih možnosti povabite donatorje s pomočjo povabila Prošnja za donacijo.

>> Prošnja za darovanje (ali odkup po simbolični ceni) SMUČARSKE OPREME

Donatorska pogodba

V zahvalo donatorjem podarimo likovne izdelke naših nadarjenih otrok. S tem namenom smo pripravili Razstavo slik učencev OŠ Dravlje, ki si jo lahko ogledate na povezavi >> RAZSTAVA SLIK.

PORABA SREDSTEV

V šolskem letu 2017/2018 so bila sredstva namenjena za:

1.) sofinanciranje plačljivih šolskih dejavnosti in šol v naravi,

2.) nakup učila LEGO Education EV3 (prejeli smo lepo zahvalo!),

3.) nakup smučarskega kompleta,

4.) nagradni izlet pevskega zbora,

5.) izlet za nadarjene,

6.) sofinanciranje mednarodnega tekmovanja iz angleščine.

V šolskem letu 2018/2019 bodo sredstva namenjena za:

1.) sofinanciranje plačljivih šolskih dejavnosti in šol v naravi,

2.) nakup dodatnega učila LEGO Education za robotiko,

3.) nakup didaktičnih kompletov za učno šibkejše,

4.) popravilo harmonike, ki se je poškodovala med šolskim nastopom,

5.) nakup vretena za glino,

6.) nakup smučarskega kompleta,

7.) nagradni izlet pevskega zbora,

8.) izlet za nadarjene.

Sklad šole zbira predloge za nadstandardne dejavnosti, za spodbudo nadarjenim in pomoč učno šibkejšim. Predloge lahko pošljete na naslov: tajnistvo-os.dravlje@guest.arnes.si. V naslovu predloga zapišite: ‘Predlog za Sklad šole’.

Na Sklad šole se lahko osebno vložijo ali pošljejo prošnje za pomoč socialno šibkejšim. Prošnje z naslovom: ‘Prošnja za delno pokritje stroškov’ se pošlje na: sss-os.dravlje@guest.arnes.si.

(Visited 217 times, 1 visits today)