Skupne govorilne ure

Starši imate možnost govoriti z vodstvom šole, svetovalnimi delavci in vsemi učitelji, ki poučujejo v odddelku, od 17.30 do 19.00 ure v naslednjih dnevih:

  • 17. oktober 2019
  • 14. november 2019
  • 12. december 2019
  • 16. januar 2020
  • 12. marec 2020
  • 16. april 2020
  • 14. maj 2020

K popoldanskim govorilnim uram se boste lahko starši najavili z vpisom na poseben list, ki bo visel na vratih, kjer bo posamezni učitelj izvajal govorilne ure. Z vpisom boste starši rezervirali termin. Predhodno najavljeni starši boste imeli prednost.

Individualne govorilne ure

Vsi učitelji bodo imeli govorilno uro tudi v dopoldanskem času. Takrat se boste lahko starši osebno ali po telefonu pogovorili o učno-vzgojni problematiki oziroma delu posameznega učenca.

Če bo učitelj v času dopoldanske govorilne ure razporejen za nadomeščanje, lahko starši pričakujete, da bo vaš pogovor časovno omejen ali pa se boste dogovorili za nov termin

Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi na telefonski številki 01/ 507 36 16.

Razred Razrednik/učitelj Individualna GU
1. a Vesna KRAMER, Marjetka M. DERLINK Poned., 12.10 – 12.55
1. b Nataša T. ERŽEN, Marjetka M. DERLINK Poned., 12.10 – 12.55
2. a Maja NOVAK Torek, 9.25 – 10.10
2. b Tia Stojanka DONČIĆ Torek, 10.30 – 11.15
3. a Petra TEVŽ Pondeljek, 9.25 – 10.10
3. b Mateja KLEMŠE Sreda, 10.30 – 11.15
3. c Urška DOLINAR Sreda, 9.25 – 10.10
4. a Alenka BALON Četrtek, 11.20 – 12.05
4. b Alenka OSTERMAN Četrtek, 12.10 – 12.55
5. a Vikica HVALEC ZIBELNIK Sreda, 10.30 – 11.15
5. b mag. Vanja SORJAN Poned., 11.20 – 12.05
1.- 4. Vlasta VRHOVEC Petek, 12.10 – 12.55

Učenci so v podaljšanem bivanju razdeljeni v 9 skupin. V podaljšanem bivanju poučujejo: Jurij KALAN, Magdalena GLAVAČ, Tomaž JUVAN, Helena PEGAN, Helena KEBER, Vesna FARKAŠ … Individualne govorilne ure imajo v petek, 11.20 -12.05.

Razred Razrednik/učitelj Poučuje Individualna GU
6. a Diana RUTAR NAR, LAB Torek, 9.25 – 10.10
NR 6. a Jelka ČERNE ŠPO, IP Poned., 10.30 – 11.15
6. b Tanja KOGOJ LUM, IP Četrtek, 11.20 – 12.05
NR 6. b Aleš BOBEK GEO, ZGO, DKE, IP Sreda, 9.25 – 10.10
7. a Jernej GLASER NAR, BIO, ZGO, IP Torek, 11.20 – 12.05
NR 7. a mag. Danilo DOMINC ŠPO, IP Poned., 10.30 – 11.15
7. b Milojka BADALIČ SLJ Četrtek, 12.10 – 12.55
NR 7. b Barbara ERŽEN OID, IP, PB Petek, 11.20 – 12.05
8. a Nevenka ŠUŠTERŠIČ TJA, IP Četrtek, 9.25 – 10.10
NR 8. a Lidija RUPNIK SLJ, IP Četrtek, 10.30 – 11.15
8. b Brigita HORVAT MAT, TIT, IP Četrtek, 10.30 – 11.15
NR 8. b Tjaša MILIJAŠ TJA Poned., 9.25 – 10.10
9. a Nives ZAVODNIK MAT, IP Torek, 9.25 – 10.10
NR 9. a Zvonka V. PRISLAN DSP/PUT
Jasna ROZMAN KEM, GOS, VP Torek, 11.20 – 12.05
Vesna HAREJ MAT, FIZ Poned., 11.20 – 12.05
Andreja KOZLEVČAR GUM, MPZ, OPZ Četrtek, 10.30 – 11.15