Skoči na glavno vsebino

PROJEKT MARS

PROJEKT MARS

MARS – Mladi, Aktivni, Radovedni, Snovalci. Gre za pilotni program dvigovanja zanimanja za tehniko med učenkami in učenci, ki so tekom leta reševali realne inženirske in družboslovne izzive. Program povezuje osnovne šole, srednje šole in podjetja.

Izhodišča

 • Dvig zanimanja za tehniko med učenkami in učenci osnovnih šol in popestritev pouka tehnike;
 • SŠTS predstavitev zanimivega nabora šolskih programov;
 • Povezovanje šolstva in gospodarstva;
 • Učenkam in učencem nuditi edinstveno priložnost, da se spopadejo z realnim inženirskim ali družboslovnim izzivom;
 • Pobudnik je SŠTS, ki je v sodelovanju s projektom Inženirke in inženirji bomo! že izvedla podoben program za svoje dijake.

Razvoj programa

 • Ciljna skupina: 8. razredi OŠ;
  Sodelujejo: OŠ Dravlje – 2 razreda, OŠ Dobrova – 2 razreda, OŠ Vič – 4 razredi;
 • Program je sestavljen iz 3 dogodkov, 15 ur, delo poteka projektno pri urah tehnike;
 • Dijali 3. letnika mehatronike SŠTS sodelujejo kot mentorji/tutorji skupaj s svojimi razredniki – učenkam in učencem bodo izzive prevedli v njim razumljiv jezik in jim pomagali pri reševanju;
 • Komunikacija bo potekala v živo ali na daljavo, odvisno od epidemiološke slike in organizacije dela.

 Časovnica

1 korak – jeseni: predstavitev podjetij in izzivov – petek, 26. november med 8.30-10.30

 • Na srečanju se podjetje na kratko predstavi učencem in predstavi svoje izzive (način izvedbe srečanja splet),
 • 1 šola, 3-4 podjetja, 3-4 izziv.

2 korak: 1-2 srečanji za reševanje izzivov:

 • 1 tehnični dan na OŠ – oblikovanje ekip, iskanje rešitev – potencialno poimenovanje skupin z vključenim akronimom MARS,
 • 2 tehnični dan na SŠTS – Obisk predstavnika podjetja, da vidi, kako otroci rešujejo izzive in jim pri tem pomaga,
 • sodelovanje z dijaki.

3 korak – junij: predstavitev rešitev

Seznam izzivov

Štiri podjetja predstavljajo skupaj devet izzivov: šest tehničnih in tri kadrovske (marketinške).

Podjetje Izziv
Omega Air

1. Izziv: Oblikuj slogan, ki bo opisal našo dejavnost.

2. Izziv: Kaj meniš, koliko litrov pitne vode onesnaži le 1 liter olja, izpuščenega v naravno okolje? Na kakšen način bi olje ločil(a) od vode?

Lek 1.Izziv: Razmisli o svojem sanjskem poklicu in napiši oglas za svoj poklic.
Schwarzmann

1. Izziv: Špageti stolp

2. Izziv: Letalski hangar

3. Izziv: Učenci naj izberejo enega ali več naravoslovnih predmetov iz OŠ in zapišejo čim več poklicev ali delovnih mest, ki jih poznajo, ki pri svojem delu uporabljajo znanja iz teh OŠ predmetov. Na podlagi zapisanega lahko v razredu poteka debata skupaj z učitelji.  

Plevnik

1. Izziv: POSTOPEK IZDELAVE MASLA: Ali veste iz česa nastane maslo? Kakšen je proces njegove izdelave? Je komu doma po nesreči ali namerno uspelo narediti maslo? Veste kaj je pinjenec? Raziščite in zapišite postopek izdelave masla ter ga poskusite pripraviti v šoli.

2. Izziv: OPTIMIZACIJA IN ZMANJŠANJE IZMETA: Ali veste, da obstajajo standardni formati pločevine? Preverite!
Za potrebe proizvodnje potrebujemo 20 kosov izreza. Kakšen je optimalen izbor formata?
Ugotovite, kakšna je razlika med teoretičnim in praktičnim izkoristkom.

3. Izziv: CELOSTNA REŠITEV – SIRARNA NA KLJUČ: Pripravite argumente za in proti, zakaj bi se kmet odločil za predelavo mleka v sir ali jogurt. Razmislite o tržni vrednosti produktov, kje vse lahko kmet proda izdelke, kako bi se lahko oglaševal …
Za kmeta pripravite načrt oz. zasnovo sirarne na ključ: Razmislite, kaj vse takšna sirarna potrebuje (prostori, oprema, znanja). Naredite skico načrta sirarne. Poskusite več: en izdelek podjetja Plevnik poskusite narisati s 3D programom.

 

Z reševanjem realnih inženirskih in družboslovnih izzivov podjetij so osmošolci spoznavali in raziskovali različne tehniške in druge poklice. Pri tem so jim v vlogi mentorjev pomagali dijaki iz Srednje šole tehniških strok Šiška.

Izzive so mladim predstavila podjetja Omega Air, Novartis, Schwarzmann in Plevnik. Učenci so se spopadali z iskanjem rešitev za oblikovanje marketinškega slogana, izračuni koliko litrov pitne vode onesnaži le en liter olja, kako bi olje ločili od vode, razmišljali so o svojem sanjskem poklicu, gradili stolp in letalski hangar iz špagetov, se lotili izdelave masla, iskali rešitve za optimizacijo in zmanjšanje izmeta pri delu s pločevino ter naredili predlog izdelave sirarne na ključ. 

Mlade so želeli navdušiti za tehniko, za ustvarjalnost, jih spodbuditi, da ostanejo radovedni, da raziskujejo svet okrog sebe. Vemo, česa so mladi sposobni. Hočemo, da to dokažejo tudi sebi. V projektu Inženirke in inženirji bomo! sodelujejo z uspešnimi podjetji, ki rastejo, ki vedo, kaj iščejo, in so v tem, kar delajo, med najboljšimi. In to so skozi šolsko leto skušali približati mladim. Želeli so jim dali tisto neprecenljivo: priložnost, da se preizkusijo, priložnost, da preizkusijo, kaj jih lahko čaka takrat, ko bodo zapustili šolske klopi.

Učenci so bili ob zaključku navdušeni nad svojimi rešitvami izzivov in njihovimi predstavitvami. Prejeli so pohvale s strani vodje projekta, sodelujočih podjetij ter srednje šole.

Za te so se potrudili in s tem pridobili veliko novih, drugačnih  izkušenj, spoznanj, ki jih bodo lahko izkoristili v svoji prihodnosti.

 

Predstavitev projekta – novica:

https://www.inzenirji-bomo.si/sl/novice/2022060815132503/osmosolci-resevali-izzive-podjetij-v-pilotnem-projektu-mars

(Visited 146 times, 1 visits today)
Dostopnost