Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

 ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Barbara KORITNIK

Šolska knjižnica je bogato založena s knjigami in revijami. Odprta je vsak delovni dan razen srede od 11.20 – 14.30 in v času skupnih govorilnih ur. V tem času je na voljo tudi čitalnica. Vsakemu našemu učencu pripada komplet učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. Izposodi si ga lahko ob pričetku šolskega leta ter ga vrne ob koncu šolskega leta. Izposoja je brezplačna, v primeru uničenega ali izgubljenega učbenika je potrebno poravnati odškodnino po pravilniku učbeniškega sklada.

Napotki obiskovalcem knjižnice

  • Knjižnica je prostor, kjer si izposojamo knjige, beremo, izdelujemo seminarske naloge in plakate, ni pa namenjena druženju učencev po pouku.
  • V knjižnici ne smemo biti glasni, da ne motimo drugih.
  • Tudi v času prostih ur, ki jih učenci preživljajo v knjižnici, veljajo enaka pravila obnašanja kot v času izposoje.
  • S pomočjo knjižničarke ali samostojno izberemo želeno gradivo in ga damo knjižničarki, da ga vpiše in ga ne odnašamo brez njenega dovoljenja. Pri tem pazimo, da gradiva ne pomešamo.
  • Na dom se izposoja le leposlovje in poljudnoznanstvena literatura.
  • Enciklopedična in leksikografska literatura ter periodika je namenjena za uporabo v knjižnici.
  • Izposojeno gradivo moramo vrniti v štirinajstih dneh, lahko pa ga tudi podaljšamo.
  • Gradiva za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo.
  • Za izgubljeno gradivo prinesemo: novo enako gradivo, gradivo enake vrednosti.

Seznam knjig za BRALNO ZNAČKO v šolskem letu 2023/2024

Seznam knjig za DOMAČE BRANJE v šolskem letu 2023/2024 za učence od 3. do 5. razreda

(Visited 1.963 times, 1 visits today)
Dostopnost