NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA šolsko leto 2019/2020

Na spletnih straneh RIC-a (državni izpitni center) informacije za učence in starše http://www.ric.si    in    http://eric.ric.si

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev.

V 6. razredu je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.

V 9.razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Nacionalno preverjanje znanja je za vse učence obvezno, starši in učenci pa so pisno obveščeni o dosežkih

Koledar Aktivnost
1. sep. 2020 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
30. nov. 2020 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. raz., ki bodo opravljali NPZ
4. maj 2021 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2021 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2021 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred
1.– 3. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ
7.–9. junij 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
15. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
24. junij 2021 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

(Visited 817 times, 1 visits today)