Skoči na glavno vsebino

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred


Podrobnosti dogodka

Predviden konec dogodka:


Skladno s 44. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Skladno s 45. členom zakona morajo starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2020/21 je obvezen vpis otrok, ki so rojeni med 01. 01. 2014 in 31. 12. 2014.

Vpis vpis_1r_2015bo potekal v pisarni šolske svetovalne službe:

v TOREK, 11. 2. 2020 in v SREDO, 12. 2. 2020

  • od 8.00 do 12.00 ure in
  • od 16.00 do 19.00 ure.

Starši morate ob vpisu predložiti otrokov osebni dokument ali rojstni list samo na vpogled.

>> Informacije o vpisu prvošolcev na spletni strani Mestne občine Ljubljana

>> FOTOGALERIJA s srečanja bodočih prvošolcev


ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v tistem šolskem okolišu, v katerem ima otrok prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v šolo izven šolskega okoliša v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je:

  • da starši vpišete otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
  • na izbrano šolo pa naslovite pisno vlogo, v kateri navedete razloge za prešolanje.

Starše in otroke iz našega šolskega okoliša, katerih naslove bomo pridobili iz uradne evidence pristojnega ministrstva, bomo pred vpisom osebno povabili na veselo druženje otrok in okroglo mizo, ki bo 28. januarja 2020 ob 17.00 uri.

>> povezava na ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ DRAVLJE

(Visited 292 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost